Centres de Reconeixement de Conductors

Què cal fer per acreditar els centres de reconeixement de conductors?

Correspon al Servei Català de Trànsit acreditar els centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors. El Servei acreditarà aquells centres que ho sol·licitin i demostrin que compleixen les condicions i els requisits que s’estableixin per reglament i que hagin estat autoritzats pel Departament de Salut.

 

Per obrir un centre de reconeixement de conductors és necessari:
1. Autorització:
– Autorització sanitària expedida per la Direcció General de Recursos Sanitaris.
– Acreditació del Servei Català de Trànsit per fer reconeixements destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors.
2. Elements mínims: tot centre de reconeixement de conductors ha de disposar dels elements mínims que estableix el Reglament. Aquests elements mínims són:
Elements personals: un metge general, un metge oftalmòleg i un psicòleg. Tots ells han d’estar autoritzats per l’autoritat sanitària competent per exercir l’activitat en el centre de reconeixement. No obstant això, el metge oftalmòleg es pot substituir per la contractació dels serveis d’una clínica que presti serveis d’oftalmologia i que
disposi de l’autorització de l’autoritat sanitària competent.
Local: requereix l’autorització que el local compleix els requisits per desenvolupar l’activitat. A més, el centre ha d’estar identificat mitjançant un rètol situat en lloc visible a l’exterior del centre, en el qual han de constar, com a mínim, la denominació i el número de registre.
Material per a les exploracions: el centre ha de disposar del material per a exploracions que detalla l’annex I del Reial decret 170/2010, de 19 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors.
– El centre ha de comptar, a més, amb un equip informàtic per al tractament de dades i amb connexió electrònica amb els serveis de trànsit.
– Documentació: informe model normalitzat (annex II del Reial decret 170/2010), història clínica model normalitzat (annex III del Reial decret 170/2010) i llibre de registre informàtic dels informes d’aptitud psicofísica que hagi emès.

 

Reial decret 170/2010, de 19 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de centres de reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors

ANNEX I. Material d’exploració mínim
Tot centre de reconeixement de conductors ha de disposar, com a mínim, del material necessari per, almenys, efectuar les exploracions i analitzar les capacitats que s’indiquen a continuació, que permeti, a més, avaluar les aptituds que preveu la normativa vigent.
1. Per a l’exploració oftalmològica:
a) Agudesa visual a distància.
b) Agudesa visual pròxima.
c) Camp visual.
d) Capacitat de visió després d’enlluernament i capacitat de recuperació a aquest.
e) Visió mesòpica.
f) Motilitat ocular extrínseca.
g) Estereoscòpia.
h) Visió del color.
i) Exploració del segment anterior de l’ull.
j) Oftalmoscòpia directa.
k) Pressió intraocular.
l) Potència de vidres correctors.
2. Per a l’exploració mèdica general:
a) Estudi audiomètric.
b) Estudi otoscòpic.
c) Valoració de la força muscular.
d) Pressió arterial.
e) Auscultació cardiopulmonar.
f) Estudi de reflexos.
g) Talla.
h) Electrocardiografia.
i) Proves de control de glucèmia.
3. Per a l’exploració psicològica:
a) Material per a diagnòstic clínic i de personalitat.
b) Proves lliures de biaixos culturals per avaluar:
Intel·ligència pràctica.
Intel·ligència general.
c) Equip homologat per avaluar:
Estimació del moviment.
Coordinació vasomotora.
Temps de reaccions múltiples.

 

Cerca de centres de reconeixement de conductors segons diferents criteris, província: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona…

http://transit.gencat.cat/ca/formacio_i_educacio/centres_de_reconeixement_de_conductors/

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies